Davčno svetovanje

Svetovanje in zastopanje v davčnem postopku do sodnega procesa
( po dogovoru možnost tudi pravnega zastopstva )

Pogosto se podjetja prvič srečajo z davčnimi težavami šele v inšpekcijskem davčnem pregledu pri tem pa ne poznajo v celoti svojih pravic v skladu z Zakonom o davčnem postopku. Davčnemu inšpektorju mora nasproti stati usposobljen davčni strokovnjak, ki spremlja celoten davčni inšpekcijski pregled. V primeru neugodnega davčnega zapisnika sestavimo pripombe na zapisnik in kasneje tudi pritožbo na odločbo davčnega organa.

Preventivni davčni pregledi

Da ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov in sankcij pri davčnih inšpekcijskih pregledih, strankam ponujamo tudi preventivne davčne preglede. Naš davčni svetovalec nastopi podobno kot davčni inšpektor in sproti opozarja stranko na ugotovljene nepravilnosti. Pri tem upoštevamo aktualno davčno zakonodajo in tudi pojasnila DURS-a. Končne ugotovitve podamo v poročilu o davčnem pregledu. Zagotovitev urejenega davčnega poslovanja je bistveno cenejše od posledic nepravilnosti, ki jih lahko kasneje ugotovi davčni inšpektor.

Izbira optimalnih davčnih rešitev

Vsaka poslovna odločitev s seboj prinese tudi davčne posledice tako z vidika dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in davka na dodano vrednost. Neupoštevanje davčnih posledic lahko povzroči, da poslovna odločitev ni tako optimalna kot se je zdelo na prvi pogled. Zato strankam svetujemo pri celostnem vrednotenju poslovnih odločitev s poudarkom na davčnem vidiku.

Davčna pojasnila strankam

Nudimo svetovalne storitve in pojasnila strankam na področju vseh posrednih in neposrednih obdavčitev. Pri svetovanju stranko opozorimo tudi na stališča DURS-a, ki so včasih celo v nasprotju z davčno zakonodajo. Pri vprašanjih z zahtevnejšim pravnim vidikom sodelujemo s pogodbeno odvetniško pisarno.

Izdelava pravilnika o transfernih cenah

Nova davčna zakonodaja je med drugim prinesla tudi spremenjene definicije povezanih oseb in še posebej novosti glede zagotavljanja podatkov o transakcijah med povezanimi osebami. Davčni zavezanci bodo morali torej pripraviti zelo obsežno dokumentacijo, s katero bodo davčnemu organu dokazovali, da s transakcijami med povezanimi osebami niso zmanjševali obdavčljivega dobička. Na podlagi našega dosedanjega dela in izkušenj na tem področju, vam ponujamo strokovno pomoč pri izdelavi pravilnika o transfernih cenah.

Davčno svetovanje pri pripravi internih aktov

Pri izdelavi pravilnikov o računovodenju in ostalih internih aktov svetujemo glede davčnih področij.

 

Osnovne storitve


Želite odpreti novo podjetje in ne veste kako začeti?

Mi vas bomo brezplačno spremljali in usmerjali skozi ves postopek ustanovitve vašega novega podjetja!