Ocenjevanje vrednosti

Naše podjetje vam ponuja tudi storitve ocenjevanja vrednosti, ki jih opravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti:

  • ocenjevanje vrednosti podjetij,
  • ocenjevanje vrednosti nepremičnin,
  • ocenjevanje vrednosti strojev in opreme,
  • ocenjevanje vrednosti sredstev pri uporabi,
  • ocenjevanje vrednosti intelektualne lastnine (blagovnih znamk, patentov itd.).

Ocene vrednosti izdelamo za namene nakupov in/ali prodaj poslovnih deležev, izstopov družbenikov, določanj osnov za menjalna razmerja pri statusnih preoblikovanjih podjetij, za namen računovodskega poročanja ter za namene nakupov in prodaj nepremičnin ter strojev in opreme.

Storitve ocenjevanja vrednosti opravljamo kot:

  • pooblaščeni ocenjevalci, kjer nastopamo kot neodvisni ocenjevalci in smo dolžni spoštovati Hierarhijo standardov ocenjevanja vrednosti, podano s strani Slovenskega inštituta za revizijo in s tem Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti;
  • finančni svetovalci, kjer opredelimo vrednost, ki najbolj ustreza naročniku. Po potrebi sodelujemo pri pogajanjih v korist naročnika.

 

Osnovne storitve


Želite odpreti novo podjetje in ne veste kako začeti?

Mi vas bomo brezplačno spremljali in usmerjali skozi ves postopek ustanovitve vašega novega podjetja!