Podjetniške finance

Z izdelavo skrbnega finančnega in pravnega pregleda podjetja

vam kot potencialnemu kupcu podjetja, prevzemniku podjetju ali investitorju zberemo in v elaboratu predstavimo vse podrobne informacije o ciljnem podjetju.

Priprava ekonomskega dela pripojitvenega ali združitvenega elaborata

daje naročniku informacijo kakšni prihranki bodo doseženi s pripojitvijo ali združitvijo podjetij. Na vašo željo vam s pomočjo zunanjih sodelavcev uredimo tudi pravni del tovrstnih poslov.

Priprava investicijskih programov

Vas je poslovno okolje prisililo v horizontalno ali vertikalno širitev poslovne dejavnosti? Kvalitetno pripravljen investicijski program vam kot investitorju daje odlično podlago za odločitev glede ekonomske upravičenosti načrtovane investicije.

Izdelava delitvenega načrta

V primeru delitve kapitalske družbe vam izdelamo ekonomski del delitvenega načrta v skladu z ZGD (opis in dodelitev delov premoženja in obveznosti, ki se prenesejo na novo družbo, zaključno poročilo prenosne družbe in otvoritvene bilance novih družb; v primeru oddelitve izdelamo tudi otvoritveno bilanco prenosne družbe, ki izkazuje stanje premoženja in obveznosti po oddelitvi).

Načrt finančne reorganizacije

Na vašo željo izdelamo tudi načrt finančne reorganizacije v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij in Zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

 

Osnovne storitve


Želite odpreti novo podjetje in ne veste kako začeti?

Mi vas bomo brezplačno spremljali in usmerjali skozi ves postopek ustanovitve vašega novega podjetja!