Računovodske storitve

Izdelava pravilnika o računovodenju

Svetovanje pri pripravi ali izdelava pravilnika o računovodenju v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, bo omogočilo lažje spremljanje in evidentiranje poslovnih dogodkov.

Podrobna analiza računovodskih izkazov podjetja

Želite vedeti kje ste bili, kje se nahajate in kam »pluje« vaše podjetje? Podrobna analiza računovodskih izkazov podjetja vam bo odgovorila na vprašanja o poslovni uspešnosti, premoženjsko finančnem položaju, finančni moči in finančnem ravnotežju v podjetju.

Knjigovodenje:

 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov, izpise odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • knjiženje maloprodaje, - vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, C…)
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti

 

 

Osnovne storitve


Želite odpreti novo podjetje in ne veste kako začeti?

Mi vas bomo brezplačno spremljali in usmerjali skozi ves postopek ustanovitve vašega novega podjetja!