Storitve

V nadaljevanju vam pripravljamo izbor nekaterih storitev. Kliknite na vam zanimivo storitev za podrobnejši opis.

Pravna in kadrovska podpora

 • Izdelava pravilnika o računovodenju
 • Podrobna analiza računovodskih izkazov podjetja
 • Knjigovodenje
 • Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni
 • Računovodsko obračunavanje in obračun

Računovodske storitve

 • Izdelava pravilnika o računovodenju
 • Podrobna analiza računovodskih izkazov podjetja
 • Knjigovodenje
 • Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni
 • Računovodsko obračunavanje in obračun

Davčno svetovanje

 • Svetovanje in zastopanje v davčnem postopku do sodnega procesa ( po dogovoru možnost tudi pravnega zastopstva )
 • Preventivni davčni pregledi
 • Izbira optimalnih davčnih rešitev
 • Davčna pojasnila strankam
 • Izdelava pravilnika o transfernih cenah
 • Davčno svetovanje pri pripravi internih aktov

Podjetniške finance

 • Priprava dokumentacije za pridobitev posojil
 • Izkaz denarnih tokov z izdelavo skrbnega finančnega in pravnega pregleda podjetja
 • Priprava ekonomskega dela pripojitvenega ali združitvenega elaborata
 • Priprava investicijskih programov Izdelava delitvenega načrta
 • Načrt finančne reorganizacije

Ocenjevanje vrednosti

 • Ocenjevanje vrednosti podjetij
 • Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
 • ocenjevanje vrednosti strojev in opreme
 • Ocenjevanje vrednosti sredstev pri uporabi
 • Izdelava izvedeniških mnenj
 • Ocenjevanje vrednosti intelektualne lastnine (blagovnih znamk, patentov itd.).

Sistemsko vzdrževanje

Programske rešitve

Izobraževanje

 

Osnovne storitve


Želite odpreti novo podjetje in ne veste kako začeti?

Mi vas bomo brezplačno spremljali in usmerjali skozi ves postopek ustanovitve vašega novega podjetja!